خامه ای ایرانی، چاق و خروس کنیز خوش طعم، داخلش تقدیر.